Varsinais-Suomen Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas 2023


Pirkko Kaartinen - 23
erikoissairaanhoitaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Solna, Ruotsi

Esittely / presentation

Koulutus erikoissairaanhoitaja/diakonissa, yhteiskuntatieteiden maisteri ja teologian maisteri. Työskentelen edelleen vanhustenhoidossa. Toimin kirkollisissa järjestöissä, Elisenvaaran Martoissa ja Orimattilan Sotaveteraaneissa sekä karjalaisissa kotiseutujärjestöissä. Hengellinen taustani on herännäisyydessä, mutta olen kiinnostunut myös ortodoksisesta perinteestä. Yksi kiinnostuksen kohteeni on ollut Afrikka, olen ollut stipendiaattina Villa Karossa Beninissä.


Utbildad till specialsjukskötare/diakon, magister is samhällsvetenskap och teologi. Jag har jobbat i Sverige som sjuksköterska länge. Jag är med i kyrkliga organisationer, Elisenvaara Martta förening och Orimattila krigsveteraner, samt karelska hemortsorganisationer. Min andliga bakgrund är i uppvaknande, men jag är också intresserad av den ortodoxa traditionen. Ett av mina intressen har varit Afrika, jag har varit forskare på Villa Karo i Benin.

Poliittiset teemat / Politiska teman

Vanhustenhoidon turvaaminen tärkeää. Omaishoitajien arvo ymmärrettävä, etuuksia ajamalla. Vanhuuseläkkeet nostettava tasolle, joka turvaa ihmisarvoisen elämän. Pääpaino oltava voittoa tavoittelemattomassa julkisessa sairaan- ja vanhustenhoidossa. Karjalaisen kulttuurin edistäminen.

Att trygga äldreomsorgen är viktigt. Förstå värdet av närståendevårdare, genom att driva fördelar Ålderspensionerna bör höjas till en nivå som säkerställer ett drägligt liv. Huvudfokus bör ligga på ideell offentlig omvårdnad och äldreomsorg. Främjande av karelska kulturen.

Yhteystiedot / Kontaktinformation
Puh. 0400 391 147
Pirkko Kaartisen eduskuntavaalikampanjaa voit tukea taloudellisesti lahjoittamalla rahaa Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Varsinais-Suomen piiri ry:n tilille FI14 4711 1020 0631 29. Merkkaamalla viitenumeroksi 178 lahjoitus kohdistuu lyhentämättömänä Pirkko Kaartisen eduskuntavaalikampanjan tukemiseen.


Esimerkkejä mitä lahjoituksellasi voin saavuttaa;
20 € - pino flaijereita
50 € - some-näkyvyyttä
100 € - pieni mainos lehteen
500 € - iso mainos lehteen
600 € - mainos linja-auton kylkeen
1500 € - 2 viikon radiomainos
6000 € - tv-mainos

Kiitos sinulle jo etukäteen lahjoituksestasi!