Puoluekokousedustajat

KD:n Varsinais-Suomen puoluekokousedustajat 2023
(Suluissa varajäsen)

Aurajokilaakso (3 edustajaa)

Kaarina (2 edustajaa)

Loimaa (2 edustajaa)

Naantali (2 edustajaa)

Peimari (2 edustajaa)

Raision seutu (3 edustajaa)

Salon seutu (3 edustajaa)

Somero (2 edustajaa)

Turku (5 edustajaa)

Vakka-Suomi (3 edustajaa)

Varsinais-Suomen piiri ry (3 edustajaa)

KD:n säännöt 9. § Puoluekokousedustajat

Jäsenellä on oikeus lähettää puoluekokouksiin äänivaltaisia edustajia, jos se on asianmukaisesti suorittanut puoluevaltuuston määräämän jäsenmaksun puoluekokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta. Edustajat määräytyvät seuraavasti:

  1. Puolueen perusosasto, jossa on vähintään kolme (3) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, saa aina yhden (1) edustajan. Lisäksi yksi (1) lisäedustaja, kun on vähintään 10 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Tämän jälkeen yksi lisäedustaja jokaista 20:tä maksanutta jäsentä kohden, kuitenkin yhteensä enintään 20 edustajaa.
  2. Piirijärjestö: 3 edustajaa
  3. valtakunnallinen erityisjärjestö: 25 edustajaa

Kullekin puoluekokousedustajalle valitaan lisäksi henkilökohtainen varaedustaja. Puoluekokousedustajien ja varaedustajien tulee olla puolueen perusosastojen jäseniä.

Puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä, esittelevillä toimihenkilöillä, puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajilla ja puolueen europarlamentaarikoilla on puoluekokouksessa puheoikeus.