Puoluekokousedustajat

KD:n Varsinais-Suomen puoluekokousedustajat 2024
(Suluissa varajäsen)

Aurajokilaakso (3 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Jussi Kulmala
 2. Jukka-Pekka Kuokkanen

Kaarina-Parainen (3 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Tuomas Koivisto
 2. Liisa Roine

Loimaa (2 edustajaa)

Naantali (2 edustajaa) 2024

Varapuoluekokousedustajat

 1. Anita Mäkilä

Peimari (2 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Kimmo Jalonen
 2. Martti Heikkilä

Raision seutu (3 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Birgit Kinnanen
 2. Ilkka Saarinen
 3. Toivo Nieminen

Salon seutu (3 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Esti Ruutikainen
 2. Petra Tukio
 3. Marja Brockmann

Somero (2 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Maija Heinonen
 2. Tarja Iivonen

Turku (6 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Leena Manner
 2. Villa Auvinen
 3. Sami Sundström
 4. Soili Norro
 5. Sanna Lipsanen
 6. Iiris Närhi

Vakka-Suomi (3 edustajaa)

Varapuoluekokousedustajat

 1. Veikko Koukonen
 2. Sirpa Koukonen
 3. Vesa Kiertokari

Varsinais-Suomen piiri ry (3 edustajaa)

9. § Puoluekokousedustajat

Jäsenellä on oikeus lähettää puoluekokouksiin äänivaltaisia edustajia, jos se on asianmukaisesti suorittanut puoluevaltuuston määräämän jäsenmaksun puoluekokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta. Edustajat määräytyvät seuraavasti:

1. puolueen perusosasto, jossa on vähintään kolme (3) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, saa aina yhden (1) edustajan. Lisäksi yksi (1) lisäedustaja, kun on vähintään 10 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Tämän jälkeen yksi lisäedustaja jokaista 20:tä maksanutta jäsentä kohden, kuitenkin yhteensä enintään 20 edustajaa.

2. piirijärjestö: 3 edustajaa Jos piirijärjestön alueella ei ole yhtään perusosastoa, piirijärjestö saa 3 edustajaa sekä muut alueen edustajat, jotka määräytyvät samalla tavoin kuin 1. kohdassa olevat puolueen perusosaston edustajat ilman 1. kohdan määrällistä rajoitusta.

3. valtakunnallinen erityisjärjestö: 25 edustajaa

Varaedustajia, jotka edustavat kaikkia mainittuja varsinaisia edustajia, voidaan valita saman verran kuin puoluekokousedustajia. Varaedustajat nousevat puoluekokousedustajiksi valintajärjestyksessä.

Puoluekokousedustajien ja varaedustajien tulee olla puolueen perusosastojen jäseniä. Perusosastoa edustavien puoluekokousedustajien ja varaedustajien on oltava edustamansa perusosaston jäseniä. Piirijärjestöä edustavien puoluekokousedustajien ja varaedustajien on oltava sen piirijärjestön alueen perusosaston jäseniä tai piirijärjestön henkilöjäseniä. Valtakunnallisen erityisjärjestön edustajien ja varaedustajien on oltava asianomaisen järjestön jäseniä. Kokouksessa äänivaltaa käyttävällä edustajalla ei saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen puoluekokouksen alkamista. Yksi henkilö voi käyttää puoluekokouksessa vain yhtä ääntä.

4. Lisäksi muilla puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä, esittelevillä toimihenkilöillä, puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajilla ja puolueen europarlamentaarikoilla on puoluekokouksessa puhe- ja esitysoikeus mutta ei äänioikeutta. Esitysoikeus edellyttää puolueen perusosaston jäsenyyttä.