Uutiset

Päihdehoidossa korostettava vaikuttavuutta

24.06.2022

Hyvinvointialueen KD-valtuustoryhmä toteaa, että päihderiippuvuus (alkoholi, huumausaineet, lääkkeet) koskettaa laajasti alueemme väestöä. Päihdehoidon järjestäminen on keskittynyt pitkälti yhdelle toimijalle, jonka hoidon vaikuttavuus päihderiippuvuudesta toipumisen, raitistumisen, näkökulmasta on varsin vaatimatonta.

- Lisäksi päihdehoitoa järjestetään ilman valtakunnallisia vaikuttavuuskriteereitä. Asiakkaan sijoittumista eri päihdehoitopaikkoihin ohjaa usein hinta eikä päihdehoidolta odotettu vaikuttavuus eli toipuminen. Vaikuttava ja riippuvuudesta toipumiseen tähtäävä päihdehoito tulee edullisemmaksi pitkällä aikavälillä kuin lyhytaikaiset katkaisu- ja vieroitushoidot, avopalvelut sekä riippuvuutta ylläpitävät lääkehoidot kuten korvaushoito, sanoo KD:n varavaltuutettu Katriina Hiippavuori.

Nykyinen päihdehoitojärjestelmämme keskittyy pitkälti päihderiippuvuuden oireiden kuten rikollisuuden ja muiden yhteiskunnallisten haittojen vähentämiseen. Tähän haittojen ehkäisyyn riittää usein päihteiden käyttäjän riippuvuuden jatkaminen korvaushoidoilla.

- Yksilölle ja hänen lähipiirilleen hoidon tavoitteena on riippuvuudesta vapaa hyvä elämä, Hiippavuori toteaa.

Päihderiippuvuus on koko perhekunnan sairaus, joten ihmiset riippuvaisen lähellä tarvitsevat myös apua. Nykyisessä päihdehoitojärjestelmässämme riippuvuudesta toipuminen ei kuitenkaan ole hoidon ensisijainen päämäärä. Laadukas vaikuttava, toipumiseen tähtäävä päihdehoito ottaa huomioon myös läheisten toipumisen. Tästä seuraa niin inhimillisiä kuin yhteiskunnallisiakin säästöjä, toteaa KD-valtuustoryhmä.

Hyvinvointialueellamme on mahdollisuus suunnata kohti vaikuttavampia päihdepalveluita KDvaltuustoryhmä linjaa. Niukat resurssit on käytettävä päihdehoidon vaikuttavuuteen panostaen. Laadukkaalla toipumiskeskeisellä päihdehoidolla säästetään ihmishenkiä, yhteiskunnallisia sekä inhimillisiä kustannuksia sekä lisätään elämän laatua.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että palvelustrategiaan kirjataan päihdepalveluiden maksusitoumuksen antamisen kriteeriksi hoidon vaikuttavuus päihderiippuvuudesta toipumisen näkökulmasta, eikä vain hintaa. Lisäksi KD-ryhmä haluaa lisätä asiakkaan valinnanvapautta.

- Näin mukaan työhön pääsevät kaikki ne toimijat, joiden palveluiden vaikuttavuus on hyvä. Tämä valinta säästää lopulta kustannuksia tehokkaammin, kuin hinnaltaan edullinen palvelu, joka ei johda päihderiippuvaisen toipumiseen, toteaa Jukka-Pekka Kuokkanen, KD-aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja.

Lisätietoja antaa:
Katriina Hiippavuori
Puh. 040 7520759
E-mail. katriina.hiippavuori@gmail.com

03.11.2022KD:n Varsinais-Suomen piirihallitus nimesi 3 eduskuntavaaliehdokasta
22.10.2022Mimosa Helander ja Sinikka Hutko jatkavat KD:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajistossa
22.10.2022Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen uusi piirihallitus 2023
22.10.2022KD:n Varsinais-Suomen piiri nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa
22.10.2022Lapsiperheköyhyys lisää huostaanottoja - onko raha väärässä paikassa?
22.10.2022Kokemusasiantuntijoiden asemaa vahvistettava
24.06.2022Päihdehoidossa korostettava vaikuttavuutta
29.05.2022Terapiaa- ja terapiatakuuta tarvitaan
21.05.2022Varsinais-Suomen Kristillisdemokraatit etsii kansanedustajaehdokkaita!
14.05.2022Maksa jäsenmaksusi E-laskulla!

Siirry arkistoon »