Uutiset

Nuorisoneuvolasta varhainen apu nuorten ongelmiin

15.05.2021

Koronaepidemia on kärjistänyt lasten ja nuorten hankalia tilanteita. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleistyneet ja nykyiset palvelut ovat kriisissä lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Lisäksi palvelutarjonta on pirstaleista ja maallikon on vaikeaa tietää kenen puoleen kääntyä apua etsiessään.

Nuorten ongelmiin pitää puuttua jo varhain. Nykyisellä palvelumallilla ongelmat usein kasaantuvat, jolloin nuori päätyy lastensuojelun asiakkaaksi esim. mielenterveys- tai päihdeongelmien kärjistymisen vuoksi.

Nuortenneuvola auttaisi nuoria ja heidän perheitään varhaisemmassa vaiheessa kuin mihin nyt on mahdollisuus. Kyseessä ei ole uusi virka tai vastaava, vaan uusi toimintatapa, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia resursseja uudella tavalla koordinoidummin.

Nuortenneuvolassa sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja tapaavat lasta tai nuorta ja hänen perhettään muutaman kerran noin kuukauden aikana tarpeen mukaan. Jos avun tarvetta on laajemmin, ohjataan perhe tai nuori niiden palveluiden piiriin, joista hänelle on eniten hyötyä.

Varsinais-Suomen kristillisdemokraatit esittää laajan nuorisoneuvoloiden verkoston luomista. Meidän velvollisuutemme on panostaa kaikin voimin lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiin.

KD:n Varsinais-Suomen piirin kevätkokouksen julkilausuma 15.05.2021.

Lisätietoja
KD:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Mimosa Helander
Puh. 040 963 1010
E-mail. mimosa.helander@kd.fi

15.05.2021Varsinais-Suomen ehdokkaat KD:n puoluevaltuustoon ja puoluejohtoon
15.05.2021Kotihoidon tuen kuntalisä alle 3-vuotiaista kotona hoidetuista lapsista
15.05.2021Toimiva sote-uudistus luo viisi sote-aluetta
15.05.2021Nuorisoneuvolasta varhainen apu nuorten ongelmiin
29.03.2021Tilaa Kristillisdemokraattien YouTube-kanava!
20.01.2021Peimarin Kristillisdemokraatit vaihtoi puheenjohtajiston ja nimesi kuntavaaliehdokkaita
19.12.2020Lapsilisää maksettava 18 ikävuoteen saakka
30.11.2020Raision kristillisdemokraatit muuttivat nimeään, valitsivat uuden puheenjohtajan ja johtokunnan sekä nimesivät ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat
08.11.2020Hyvää isänpäivää!
05.10.2020 12:00Lasten ja nuorten neuropsykiatrisia palveluja tehostettava kiireellisesti

Siirry arkistoon »