Uutiset

Nuorisoneuvolasta varhainen apu nuorten ongelmiin

15.05.2021

Koronaepidemia on kärjistänyt lasten ja nuorten hankalia tilanteita. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleistyneet ja nykyiset palvelut ovat kriisissä lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Lisäksi palvelutarjonta on pirstaleista ja maallikon on vaikeaa tietää kenen puoleen kääntyä apua etsiessään.

Nuorten ongelmiin pitää puuttua jo varhain. Nykyisellä palvelumallilla ongelmat usein kasaantuvat, jolloin nuori päätyy lastensuojelun asiakkaaksi esim. mielenterveys- tai päihdeongelmien kärjistymisen vuoksi.

Nuortenneuvola auttaisi nuoria ja heidän perheitään varhaisemmassa vaiheessa kuin mihin nyt on mahdollisuus. Kyseessä ei ole uusi virka tai vastaava, vaan uusi toimintatapa, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia resursseja uudella tavalla koordinoidummin.

Nuortenneuvolassa sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja tapaavat lasta tai nuorta ja hänen perhettään muutaman kerran noin kuukauden aikana tarpeen mukaan. Jos avun tarvetta on laajemmin, ohjataan perhe tai nuori niiden palveluiden piiriin, joista hänelle on eniten hyötyä.

Varsinais-Suomen kristillisdemokraatit esittää laajan nuorisoneuvoloiden verkoston luomista. Meidän velvollisuutemme on panostaa kaikin voimin lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiin.

KD:n Varsinais-Suomen piirin kevätkokouksen julkilausuma 15.05.2021.

Lisätietoja
KD:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Mimosa Helander
Puh. 040 963 1010
E-mail. mimosa.helander@kd.fi

16.10.2021Kansanedustaja Sari Tanus; Maahanmuuttopolitiikan 3. tie
16.10.2021Kristillisdemokraatit nimesivät ensimmäiset ehdokkaat aluevaaleihin 2022
16.10.2021Paikallispoliisit takaisin
16.10.2021Välfärdsområde för alla
16.10.2021Hyvinvointialue kaikkien asialla
16.10.2021Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen uusi piirihallitus 2022
16.10.2021KD:n Varsinais-Suomen piirin uusi puheenjohtajisto 2022
15.10.2021Naisten vero
10.10.2021Sauli Hautala in memoriam
15.05.2021Varsinais-Suomen ehdokkaat KD:n puoluevaltuustoon ja puoluejohtoon

Siirry arkistoon »