Uutiset

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisia palveluja tehostettava kiireellisesti

05.10.2020 12:00

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten tukijärjestelmän puutteista on viime vuosilta esimerkkejä, mutta aihe on jäänyt liian vähälle huomiolle. Tarvittava apu tulee suunnata koteihin ja lasten lähiympäristöön oikeaaikaisesti, laadukkaasti, ammatillisesti ja asianmukaisesti kirjaten. Neuropsykiatrinen diagnoosi tai oireilu on usein myös vanhemmille kokonaisvaltaisesti kuormittava ja vaikea elämäntilanne. Tuota kuormaa ei tule kasvattaa syyllistämällä vanhempia tai taakoittamalla heitä lisää velvoittamalla omatoimiseen palvelutarpeen arviointiin. Apu ja tuki tulee saada ennen kuin tilanteet kärjistyvät, jolloin avun hakemisen kynnys kasvaa.

Varsinais-Suomen alueella tulee lisätä resursseja siten, että 6 kk hoitotakuu toteutuisi neuropsykiatristen lähetteiden käsittelyssä. Paimiossa kehitetyn mallin mukaisesti psykiatrien työpanosta kunnan perusterveydenhuollossa tulee lisätä. Psykiatrisista palveluista on huutava pula. Psykiatrien työvoimasaatavuuteen molemmilla kotimaisilla kielillä olisi tehtävä pikaisia parannuksia, myös jotta erotusdiagnostiikka helpottuu. Kuntatasolla tärkeää on monialaisen ja risteävän rajapintatyöskentelyn kehittäminen. Nepsy-neuvolatoiminta voisi olla eräs toimiva vaihtoehto varhaiseen tunnistamiseen ja huolenpitoon. Jokainen päivä ja kuukausi on merkittävä lapselle, joka elää varhaisvuosiaan.

Vähillä resursseilla ja haastavissa tilanteissa lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät työntekijät uupuvat ja tarvitsevat tukea. Heidän työkykynsä huomioimisesta, työnohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta on työnantajien huolehdittava asianmukaisesti. Ideologisten miljoonahankkeiden sijaan hallituksen tulee suunnata budjettia heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tukemiseen sekä heidän kanssaan työskentelevien asianmukaiseen riittävyyteen, työn laatuun ja pitkäjänteisyyteen. Ainoastaan jaksavien ja ammatillisten työntekijöiden kanssa todellinen apu lapsille ja perheille toteutuu.

KD:n Varsinais-Suomen piirin syyskokouksen julkilausuma 03.10.2020 Auran nuortentalolla

Lisätietoja 
KD:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Mimosa Helander
Puh. 040 693 1010
E-mail. mimosa.helander@kd.fi

05.10.2020 12:00Lasten ja nuorten neuropsykiatrisia palveluja tehostettava kiireellisesti
05.10.2020 12:00Turha byrokratia pois omaishoidosta
03.10.2020Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen uusi piirihallitus 2021
03.10.2020KD:n Varsinais-Suomen piirin uusi puheenjohtajisto 2021
29.09.2020Tommi Terä ja Niko Kivimäki kuntavaaliehdokkaiksi
29.09.2020Puheenjohtajisto vaihtui Turun Kristillisdemokraateissa
08.06.2020 16:00Hallituksen ryhdyttävä työllisyystoimiin välittömästi
08.06.2020 16:00Sairaanhoitopiireille taattava luvatut täysimittaiset koronakorvaukset
08.06.2020 16:00EU:n yhteisvastuullinen velanotto torjuttava
08.04.2020Hyvä tulos Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa

Siirry arkistoon »